یکی از مهارت‌هایی که برای توسعه‌ی فکری و خلاقیت کودکان بسیار مهم است، هوش فضایی است. هوش فضایی (spatial intelligence) به توانایی درک و تصور اشکال و ابعاد فضایی گفته می‌شود که در بسیاری از زمینه‌های آموزشی و شغلی کاربرد دارد. برای تقویت هوش فضایی کودکان، می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. یکی از این روش‌ها، بازی است.