تلاش دانشمندان برای شناخت کیهان همچنان ادامه دارد. نمونه ای از این تلاشها سفر دو فضاپیمای وویجر1 و 2 است که ماموریت داشتند شناسنامه فیزیکی و شیمیایی سیاره های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون را تهیه کنند. این شناسنامه حاوی اطلاعاتی مانند نوع عناصر سازنده، ترکیب شیمیایی اتمسفر آنها و نیز ترکیب درصد این مواد است.

مقایسه ساختاری دو سیاره مشتری و زمین

مشتری و زمین

زمین از جنس سنگ و مشتری از جنس گاز است. 
عناصر اصلی سانده زمین: آهن > اکسیژن > سیلسیم 
عناصر اصلی سازنده مشتری: هیدروژن >هلیم >کربن 
عناصری که در هر دو سیاره یافت میشوند: اکسیژن و گوگرد (درصد فراوانی این عناصر در زمین بیشتر است.)
در مشتری عناصر فلزی وجود ندارد. 
- نتیجه گیری کلی که میتوان از مقایسه دو سیاره بیان کرد این است که عناصر به طور ناهمگون در جهان هستی توزیع شده اند.

جهت شرکت در کلاس آنلاین شیمی مهندس بهروز اینجا کلیک کنید.

tablig

09149784128

مهندس عباس بهروز

کلاس آنلاین

رفع اشکال و حل تمرین

joda1

ثبت نام در کلاس آنلاین شیمی مهندس بهروز

joda1