هر انسانی برای ادامه حیات و زندگی به یکسری نیازهای اولیه مثل تغذیه، بهداشت و... احتیاج دارد. که در این فصل بهداشت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. بررسی بهداشت شامل تشریح شوینده ها مانند صابون و پاک کننده های اسیدی و بازی میباشد.


حفاری ها در بابل نشان دهنده این است که انسانها هزاران سال پیش، از آب و موادی مانند صابون برای نظافت استفاده می کردند و نسلهای قبل از ما هم به وسیله خاکستر شست و شوی ظروف چرب را انجام می دادند.
نبود بهداشت و اصول بهداشتی در گذشته، جان انسان ها را به خطر می انداخت به طوری که با شایع شدن یک بیماری مانند وبا که عامل انتقال آن آب آلوده است، به یک باره میلیون ها انسان جان خود را از دست میدادند. در حالی که امروزه با بالا رفتن سطح بهداشت فردی میزان مرگ و میر در کل جهان بسیار کاهش داشته و امید به زندگانی افزایش یافته است.
نمودار صفحه ٢ کتاب درسی نشان می دهد که در سالهای اخیر درصد افراد بیشتری به سن های بالا میرسند و درصد افراد کمتری در سنهای پاﻳﻴن تر فوت کرده و جان خود را از دست می دهند.
طبیعتاً امید به زندگی در نقاط مختلف جهان و حتی شهرهای یک کشور متفاوت است، مسلماً مناطقی که در رفاه و آسایش بیشتری باشند و امکانات بالاتری داشته باشند به سنهای بالاتری می رسند و در نقاطی که محرومیت و فقر وجود دارد به دلیل نداشتن امکانات پزشکی، دارو، درمان، تغذیه مناسب و... متوسط سن مرگ و میر پاﻳﻴن تر است.

joda1

ثبت نام در کلاس آموزش آنلاین شیمی

joda1


09149784128

مهندس بهروز

مدرس شیمی

عضو بنیاد ملی نخبگان

کلاس آنلاین و حل تمرین

tablig