موازنه واکنش های شیمیایی یکی از مهمترین مباحث شیمی دبیرستان است که در کنکور نیز چندین سوال مرتبط با آن همواره وجود دارد.

در این فیلم آموزشی به صورت اصولی موازنه واکنشهای شیمیایی به روش وارسی برای شما آموزش داده شده است.

این فیلم قسمتی از کلاس آنلاین شیمی دهم مهندس عباس بهروز میباشد.

جهت مشاهده ویدئو اینجا کلیک کنید.


tablig

09149784128

مهندس عباس بهروز

کلاس آنلاین

رفع اشکال و حل تمرین

g5

ثبت نام کلاس آنلاین شیمی مهندس بهروز

g5