آموزش آنلاین کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

 

مدرس: عباس بهروز

عضو بنیاد ملی نخبگان

 کلاس مجازی پیشرفته

09149784128

  • کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

  • NMR-IR-UV-MASS

  • تدریس

  • پرسش و پاسخ

  • حل تمرین

  • کاملا تعاملی