با توجه به درخواست زیاد دانش آموزان عزیز، در این مطلب یک فرمول ساده جهت تعیین الکترونهای ظرفیت عناصر بیان خواهد شد.

z-zx=j

در این فرمول z عدد اتمی عنصر، zx عدد اتمی گاز نجیب ماقبل آن عنصر است. در نهایت رقم یکان عدد j همان تعداد الکترونهای ظرفیت عنصر خواهد بود. البته اگر j مساوی 10 یا 11 باشد، تعداد الکترونهای ظرفیت مساوی با همان j خواهد بود.

عباس بهروز

عضو بنیاد ملی نخبگان

مدرس شیمی و فناوری نانو

09149784128

↓برای پیام در واتساپ لمس کن↓

whatsapp

دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی و ریاضی 1400

صفحه اینستاگرامی مهندس بهروز

انحلال پذیری شیمی دهم

دانلود اپلیکیشن کیمیا، محاسبه سریع pH

اکسیدهای اسیدی و بازی فلز و نافلز شیمی دهم