- گازی دو اتمی بوده و اصلیترین جزء هواکره است(78%).


- کاربردهای نیتروژن:

  • پر کردن تایر خودروها 
  • در صنعت سرماسازی برای انجماد مواد غذایی 
  • به عنوان محیط خنثی در بسته بندی مواد خوراکی 
  • نگهداری نمونه های بیولوژیکی در پزشکی 

مهندس عباس بهروز

مدرس شیمی

کنکور و تقویتی

تدریس خصوصی

09149784128

↓برای پیام در واتساپ لمس کن↓

whatsapp